4.Khoá Học sử dụng Trello Quản lý Công Việc cá nhân và Teamwork.

250.000

Sử Dụng Trello Chi Tiết

1.Phần 1 _ Giới Thiệu Trello

         Bài 0.Giới Thiệu – Ứng dụng Trello vào quản lý dự án

         Bài 1 _ Trello là gì

         Bài 1.2_Cách thức hoạt động của Trello

         Bài 1.3_Giới Thiệu phương thức quản lý Công Việc PLAN-DO-CHECK-ACT (PDCA)

2.Phần 2 _ Cài Đặt Trello

            Bài 2_Đăng Ký tài khoản và cài đặt Trello

            Bài 3_ Tạo và Quản Lý Trello Board

            Bài 4_ Tạo và Quản Lý Trello Organization (Tổ Chức _ Công Ty)

            Bài 5_ Tạo và Quản Lý Trello List

            Bài 6_ Tạo và Quản Lý Trello Card đầu Tiên

3.Phần 3 _ Lên Kế Hoạch (Plan) Với Trello

            Bài 7 – Thu thập yêu cầu và phân độ Ưu tiên Yêu Cầu

            Bài 8 – Lên Kế Hoạch thực hiện – Giao và Nhận việc

4.Phần 4 _ Triển Khai Công Việc Với Trello

            Bài 9 – Thêm – Xóa Công Việc Trong Bảng Trello

            Bài 10 – Thực Hiện Công Việc Trong Bảng Trello

            Bài 11 – Xem Ai đang làm  Công Việc gì Trong Bảng Trello

            Bài 12 – Cộng Tác trong Quá Trình Làm Việc Trên Trello

5.Phần 5 _ Kiểm Tra KQ Công Việc Với Trello

            Bài 13 – Báo Cáo KQ thực hiện Công Việc Trên Trello

6.Phần 6 _ Cải Tiến Công Việc Với Trello

            Bài 14 – Cải Tiến và Chuẩn Hóa Công Việc Trên Trello

            Bài 15 – Lưu Trữ Các Bảng và Danh Sách Công Việc Mẫu Trên Trello

7.Phần 7 _ Ứng Dụng Trello Mở Rộng

            Bài 16 – Sử Dụng Trello Quản Lý Đơn Hàng OnLine Hiệu Quả

            Bài 17 – Sử Dụng Trello Để Tìm Việc

            Bài 18 – Tìm Kiếm Các Mẫu – Apps – Addon của Trello cho các Công Việc Khác Nhau

8.Phần 8_Sử dung phần mềm Trello quản lý công việc hiệu quả – dễ dàng

            Tài Liệu Bonus xem them chi tiết cách sử dụng Trello trong Công việc hàng ngày.

 

Danh mục: